Engineering staveb

Engineering staveb

Během přípravné fáze stavebního záměru vytváříme projektovou dokumentaci, dokumentaci pro stavební povolení, statické výpočty apod.

Pomocí nabídkové dokumentace provádíme předběžný kvalifikovaný odhad hmotnosti ocelové konstrukce, která představuje podstatnou položku celkové finanční náročnosti záměru zadavatele. Součástí dokumentace je i 3D vizualizace objektu. Ve spolupráci s autorizovanými statiky provádíme následně statické výpočty a kompletní projekční dokumentaci včetně rozkleslení jednotlivých detailů, klíčových např. pro instalaci technologie. Výstupem je dále soupis použitého materiálu a datová podoba výrobních výkresů sloužících pro obsluhu CNC strojů. Nezbytnou součástí dodávky je samozřejmě i montážní dokumentace.

Při zhotovení projektové dokumentace spolupracujeme s partnerskou projekční kanceláří PROMSTAL Engineering s.r.o., která za použití nejnovějších projekčních a výpočetních programů generuje vždy optimální řešení pro danou stavbu či projekt. Dodáváme dokumentaci ve všech stádiích projektu od podkladů pro stavební povolení, výrobní program po předávací dokumentaci potřebnou pro kolaudaci objektu. 

Fotografie
Engineering staveb
Engineering staveb
Engineering staveb
Engineering staveb